Hlavička  

Služby

Icon

Druhy poskytovaných služeb
Organizace poskytuje tyto druhy sociálních služeb:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 9040579
  • chráněné bydlení, identifikátor služby 6995337
  • sociálně - aktivizační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a seniory, identifikátor služby 7111206
  • odborné sociální poradenství, identifikátor služby 5747982

V rámci Domova:

  • cvičné domácnosti
  • terapeutické dílny
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • odlehčovací pobyty

Dlouhodobě nás podporují

www.rwe-distribuce.cz/ www.nfveolia.cz borska-pole.porsche-plzen.cz www.streicher.cz

 

         ©  2014      Seo servis